ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Create a new email campaign based on a previous one

You can use an existing email marketing campaign as the foundation for a new campaign.

  1. Log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. On the Campaigns page, click Compose!
    Click compose
  3. In the right pane, under Start from previous campaign, click one of the existing campaigns listed in the pane.
    Click and drag the handle

    Rename the copied version when the Composer opens. This helps to avoid confusion between the original and the copy. If you don't rename the copy, Email Marketing will add a number to the end of the copy's title.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ