ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy Email Marketing วิธีใช้

Create a new email campaign based on a previous one

You can use an existing email marketing campaign as the foundation for a new campaign.

 1. Log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. On the Campaigns page, click Compose!
  Click compose
 3. In the right pane, under Start from previous campaign, click one of the existing campaigns listed in the pane.
  Click and drag the handle

  Rename the copied version when the Composer opens. This helps to avoid confusion between the original and the copy. If you don't rename the copy, Email Marketing will add a number to the end of the copy's title.

Next step

  More info