ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Create a preset profile

A preset profile lets you customize specific domain settings and apply those settings to multiple domains at a time. You can save time with updates to contact information, auto-renew options and nameservers.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. From the Settings menu, select Manage Preset Profiles
  manage preset profiles
 3. Select Create Domain Profile.
 4. Enter a profile name and optional description.
 5. Choose your Import settings:
  • No thanks — do not import any settings
  • Domain profile — copy the settings of an existing preset profile from the drop down
 6. Click a settings field to expand the options.
 7. Select Add settings and customize the options:
  Option Action
  Auto-Renew settings
  • Toggle between On or Off
  Lock settings
  • Toggle between On or Off
  Contact information settings
  • Select the box to apply the details to all contact types
  • Enter the details for each contact type
  Nameservers / forwarding settings
  • Use GoDaddy nameservers — use the default nameserver settings provided by GoDaddy
  • Use custom nameservers — enter custom nameservers from your hosting or DNS management company
  • Set forwarding — enter a URL to forward your domains
 8. Once you've customized your settings, select Save.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ