อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

สร้างที่อยู่สำหรับการส่งต่อ Professional Email

สร้างที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อใหม่เพื่อส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณเลือกไว้โดยตรงโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งต่อข้อความที่ส่งไปยังฝ่ายขายหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลไปยังกล่องจดหมายที่ระบุได้

หมายเหตุ: คุณมีอีเมล Microsoft 365 หรือไม่ สร้างกลุ่มกระจายอีเมลสำหรับคุณลักษณะเดียวกันนี้เลย
  1. ลงชื่อเข้าใช้แดชบอร์ดอีเมลและ Office Dashboard(ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน GoDaddy ของคุณ)
  2. เลือก Forwards จากทางด้านซ้ายสุด
    แถบนำทางด้านซ้ายของแดชบอร์ดอีเมลและ Office ที่ไฮไลต์ “Forwards” ไว้
  3. เลือก Add Forward
  4. ป้อนชื่อของที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ชื่อนี้ต้องไม่ซ้ำกับที่อยู่อีเมลใดๆ ที่มีอยู่หรือรายการส่งต่อที่คุณเคยสร้างไว้แล้ว
  5. ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งต่อถึง จากนั้นเลือก Save
    ตัวอย่างที่อยู่สำหรับการส่งต่อที่ระบุที่อยู่อีเมลไว้ 2 รายการเพื่อส่งต่ออีเมลขาเข้าถึง โดยที่ไฮไลต์ “Save” ไว้

ที่อยู่สำหรับการส่งต่อใหม่ของคุณจะถูกระบุไว้ในหน้ารายการส่งต่ออีเมลพร้อมกับที่อยู่อีเมลที่จะส่งต่อถึง

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

  • กลับไปที่หน้ารายการส่งต่ออีเมลเพื่อแก้ไขหรือลบที่อยู่สำหรับการส่งต่อของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม