ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Create a shared mailbox

Shared mailboxes allow a group of people to read and send messages from a common email address. For example, if a customer emails info@coolexample.com, employees who have access to that mailbox could receive and respond to the message.

Watch a short video of this task farther down the page.

Required: You need admin permissions to create a shared mailbox. For more info, see admin roles from Microsoft.
 1. Sign in to the Exchange admin center. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
 2. Go to recipients, and then select shared.
 3. Select Plus New.
 4. In the new window, enter the following:
  • Display name: The name of your shared mailbox.
  • Email address: The name of the email address before the @, like contact for general inquiries or sales for your sales team.
 5. Under Users, select Plus Add.
 6. Enter your preferred users to give them permission to this shared mailbox and select OK.
 7. Select Save. It can take about 15 minutes for the shared mailbox to be available for all users.
 8. (Optional) To customize your permissions, select Pencil Edit > mailbox delegation. Plus Add or Minus Remove users for your chosen permission, and then Save.

Show me


Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ