ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Create a shared mailbox

Office 365 shared mailboxes make it possible for a group of people to monitor and send email from a common email address. Use the steps in this procedure to create a shared mailbox. Learn more about shared mailboxes.

Note: You must have admin permissions to create a shared mailbox. For more information about admin roles and permissions see Office 365 admin roles from Microsoft.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help logging in?).
 2. Click the Admin tile.
  Click Admin tile.
 3. In the left sidebar, click Shared mailboxes.
  Click Shared mailboxes
 4. Click Create Click create
  Click create
 5. In the Create a shared mailbox box, fill in the fields:
  Create new shared mailbox.

 6. Field What to enter
  Name The display name for your shared mailbox
  Email address The name of the email address (appears before the @)
  Domain menu Select the domain you want to use (appears after the @)
  Add members Enter email addresses to give people permission to use this shared mailbox.

  Note: To access a shared mailbox, you have to be added as a member. You will be able to log in to the shared mailbox using your email client or webmail.

 7. Click Create.

It can take about 15 minutes for the new shared mailbox to be available to members.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ