ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Create a shared mailbox

Office 365 shared mailboxes make it possible for a group of people to monitor and send email from a common email address. Learn more about shared mailboxes.

Watch a short video of this task farther down the page.

Required: You need admin permissions to create a shared mailbox. For more info on admin roles and permissions, see Office 365 admin roles from Microsoft.
 1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Go to Office 365 Admin and select Advanced.
  Office 365 Admin tab to select Advanced.
 3. Next to Exchange, select Sign In.
 4. Under recipients, select shared.
  Shared recipients
 5. Select the plus sign above DISPLAY NAME
  Plus sign
 6. The new shared mailbox window will open.
 7. Field What to enter
  Display name The display name for your shared mailbox.
  Email address The name of the email address (appears before the @).
  Domain menu Select the domain you want to use (appears after the @).
  Users Enter email addresses to give people permission to use this shared mailbox.

  Note: To access a shared mailbox, you have to be added as a member. Sign in to the shared mailbox using your email client or webmail.

 8. Select Save. It can take about 15 minutes for the shared mailbox to be available for all users.

Show me


More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ