ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

สร้างโพสต์สำหรับโซเชียลมีเดีย

Note: We offer GoDaddy Social where our experts manage your online life, if you prefer to spend your time on other things.

Connect with your audiences on Facebook, Instagram, Twitter, and Google My Business. Once you write a post, then you might want to boost your post on Facebook.

Before you begin, prepare your message. Use the Content Creator tool to make your own photos and images that grab your audience’s attention. Once you have your message and images, you’re ready to begin!

 1. Go to your GoDaddy product page .
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing และเลือกจัดการที่อยู่ถัดจากเว็บไซต์ของคุณ
 3. From your Dashboard, select Marketing, and then Social.
 1. Go to your GoDaddy product page .
 2. เลื่อนไปที่ การตลาดออนไลน์ และเลือก จัดการ ที่อยู่ข้างเว็บไซต์ของคุณ
 3. ในแดชบอร์ดของคุณ ให้เลือกโซเชียล
 1. เริ่มสร้างโพสต์ของคุณ
  • Select Start from scratch and write a caption. Choose an image or upload a new one. Add more than one image if you’d like.
  • Or select Browse Templates to launch the Content Creator. Choose a template, start customizing, and when you’re ready select Continue to add a caption and prepare to share your post.
 2. Select which social media outlet(s) you want for your post: Facebook, Instagram, Twitter and Google My Business. Follow the prompts to connect if you haven’t yet connected.
 3. เลือกดูตัวอย่างโพสต์
 4. ปรับแต่งโพสต์ของคุณสำหรับแต่ละช่องทาง และเลือกเวลาที่จะเผยแพร่ (ตอนนี้หรือในอนาคต)
 5. เลือกเผยแพร่เพื่อเผยแพร่ตอนนี้ หรือกำหนดเวลาเพื่อเผยแพร่ในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม