ช่วยเหลือ

WordPress ภายใต้การจัดการ ช่วยเหลือ

Create a staging site

Create a Managed WordPress staging site to test changes without affecting your live site.

Note:Staging sites are available if you have a Deluxe, Ultimate, Developer, or Pro Managed WordPress account. If you have a Basic account, you need to upgrade your account to use a staging site.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
 3. For the site that you want to use, click the three-dot icon and select Staging.
  Select staging
 4. Click Create Staging Site.

  Note:If you've got a Pro account (available only in U.S.A. and Canada), that's all you need to do. It'll take a few minutes for us to make a copy of your production site to use as a staging site. For Deluxe, Ultimate, and Developer accounts, continue with the next step.

 5. To copy your entire existing site into a staging site, select Clone from production.

  Or, to copy only your existing themes and plugins with no content, select Copy site design.

 6. Click Create. It'll take a few minutes for us to create the staging site.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ