ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Create add-ons to a product

Create a product add-on to offer customers more choices. Add-ons include customer service or message options, such as gift wrapping or custom engraving.

Add-ons are the personalized details or extra items that you add to product you're selling. For example, a customer may want to add gift wrap or engraving as an add-on purchase.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to your website or store.
 3. From your Dashboard, open your products:
  • In Websites + Marketing, go to Store > Products.
  • In Premium Online Store, go to Products > All Products.
 4. Select the name of the product you want to update, or add a new product.
 5. Select the Inventory & Options tab. Under Add-ons, select Create Add-ons.
  Select Create Add-on
 6. Type an add-on name, such as "engraving" or "gift wrapping."
 7. Under Type, choose Buyer selects from a list to provide your own service options.
  • Add options for the service under Choice. To add more choices, click Create add-on choice. For example, if you're adding a gift wrapping service, one choice could be "Red Paper" and the second could be "Metallic Paper."
   create add-on choice for a list
 8. Or, under Type, select Buyer enters custom text if you want customers to enter their own choice such as for engraving.
  • In the Instructions for the customer box, add guidance for your customers.
  • For Character limit, set the maximum length of customers' messages.
   create custom add-on choice
 9. Other ways you can customize the option include:
  • Check the Mandatory for the buyer box if you require customers to select the service.
  • Add a Charge so that if the customer chooses to add the service, the product's final price includes the increase.
 10. Click Done. The service option is added to the Add-ons list.
  product add-ons list
 11. (Optional) If you want to change the order, click the lines left of the add-on and drag it to the order you want. To edit your add-ons, click the pencil button Plus Sign Button. Or, if you want to delete the option, click the trash button Trash Button.
 12. Related steps

  More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

tayyylorw's Avatar
Appointment Add-Ons Update?

1 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

johnsojm35's Avatar
Add-ons under Inventory & Options

1 การตอบกลับ

Last posted over 3 years ago.

Maple's Avatar
Create a Page from a Product Category

3 การตอบกลับ

Last posted 10 months ago.

wildblossoms's Avatar
Linking one product to another

1 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน