ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Create an exportable list of my domains

In the Domain Manager, you can export lists of your domain names. When you create an exportable list, you can select the file type (CSV or XML) and compression (GZ or none). You can also select the data to include, such as the current nameservers and expiration date. We include some data by default, and it varies by the type of list you create.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. In the Domains section, Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the List view of your account in order to export a list. In the upper right corner, choose Advanced list view:
 7. Advanced list view icon
 8. From the More menu, select Export List.
 9. Name your list and select the type of list you want to create.
 10. Click Next.
 11. Select the data columns you want to export, and then click Next.
 12. Note: If you selected Pending Transfers as the list type, this step does not display. For more information about the default data we include in exportable lists for pending transfers, see Create and download exportable lists for pending transfers.

 13. For File type, select CSV (Comma Separated Values) or XML (Extensible Markup Language).
 14. For Select compression, select GZ to create a compressed file or None to create an uncompressed file.
 15. Note: If you aren't sure which option to choose for compression, choose None.

 16. In the Name field, enter a name for the file.
 17. Click Finish.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ