ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Create an Office 365 email alias

An email alias is an additional email address that redirects emails to a single inbox. Create an email alias from your Email & Office dashboard.

 1. Log in to your Email & Office dashboard (use your GoDaddy username and password).
 2. Click Admin and select Email aliases.
  Click Admin and select Email aliases
 3. Select Add Alias.
  Click Add Alias
 4. Select the user from the dropdown menu (if you have one email address it is selected by default).
  Select user
 5. Add your alias to the Enter Alias field and click Save.
  Emter Alias and click Save

You'll see your new email alias listed on the Email aliases page You can come here at any point to add additional aliases, edit them or delete them.
Emter Alias and click Save

Related steps

 • You can create additional email aliases using the same process.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ