ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Create an Office 365 email alias

An email alias is an additional email address that redirects emails to a single inbox. You can create up to 400 email aliases.

  1. Sign in to your Email & Office Dashboard (use your GoDaddy username and password).
  2. Go to Microsoft 365 Admin and select Email Aliases.
    Microsoft 365 Admin tab opened to show Email Aliases
  3. Select Add Alias.
  4. Select the user from the box (if you have one email address, it's selected by default).
  5. Add your new alias to the Enter Alias box and select Save.

You'll see your new email alias listed on the Email aliases page. You can come here at any point to add additional aliases, or to edit or delete them.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ