ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Create an Office 365 email signature

With Office 365 from GoDaddy, you can create email signatures that are automatically added to the end of your emails.

 1. Log in to your GoDaddy Office 365 Microsoft portal. (Need help logging in?)
 2. Click the Gear icon to open the settings.
  click-gear
 3. Scroll down to Your app settings and expand.
 4. Click mail to open email options.
  click-mail
 5. Expand the Layout section.
  expand-layout
 6. Click Email signature.
  click-email-signature
 7. Enter the signature you want to use.
 8. Select Automatically include my signature on messages I send.
 9. Click Save.
  click-save

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ