ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Create and use email templates

Create and use email templates when you send regular, standard messages.

Create a template

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click Compose.
 3. Compose your message. For more information, see Composing Email Messages.
 4. From the Save menu select Save as Template.
 5. In the Enter a template name field, enter the name you want to use for the template.
 6. Click Save & Close or Save & Edit, depending on whether you want to close the template or make additional changes.

Open your templates

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. Click Templates.
 3. From the display list, click the name of the template you want to send, compose your message, and then click Send.
 4. Complete the fields and make any necessary changes. For more information, see Composing Email Messages.
 5. Click Send.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ