ช่วยเหลือ

เว็บไซต์ + การตลาด ช่วยเหลือ

Create coupons

Create coupon codes to offer discounts to customers. Customers who receive the coupon code can apply it during checkout.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website or online store you want to change.
 3. Open the Coupons section of your store.
  • Websites + Marketing: In the Dashboard menu, select Marketing then Coupons.
   Select Marketing then Coupons
  • Online Store Premium: In the Dashboard menu, select Promote then Coupons.
   Select Promote then Coupons
 4. Select Add to add a new coupon.
 5. The fields marked with red asterisks are required, and the other fields are optional:
  • Coupon code: Enter your own code or select Get a code to generate and insert a random series of numbers and letters. You can create up to 500 codes.
  • Type: Choose between discounting the total by a fixed amount or a percentage.
 6. Select Save, and the Coupons page lists the new coupon.
 7. Select the pencil icon next to an active coupon to change it or the trash icon to delete it.
  Screenshot showing the pencil (edit) and trash icons

  Note: The preconfigured coupon for new email subscribers has limited editable fields.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ