ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Create coupons

Create coupon codes to offer discounts to customers.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. From the Promote tab, click Coupons.
 3. Click Add Coupon.
  Fill in Create Coupon fields
 4. Fill in the fields as needed:
  Create Coupon Fields What to do...
  Coupon code Enter your own or click Get a code to generate and insert a number.
  (You can create up to 500 codes.)
  Discount off total Enter an amount or percent off the order subtotal (before shipping or taxes)
  Coupons start
  Coupons end
  Set a start and end date for offer.
  (Coupon expires 00:00 a.m. Greenwich Mean Time on end date.)
  Options If desired, select Limit number of total uses (coupons) and Require minimum order total
 5. Click Save, and the Coupons page lists the new coupon.
 6. Click the pencil icon next to a coupon to change it or the trash icon to delete it.

Note: Customers who receive the coupon code can apply it during checkout.
Customer applies coupon at checkout

Next step

More Info

To learn more about coupons and other promotional methods, see Promoting your products with social media.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ