ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Create cPanel email filters in my Linux Hosting account

cPanel lets you create two types of email filters:

 • Global level filters handle email before it reaches any of your mailboxes.
 • User level filters handle email after a specific account receives it.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Email section:
  • To create a global filter, click Global Email Filters.
  • To create a user-level filter, click Email Filters, and next to the name of the account you want to filter, in the Actions column, click Manage Filters.
 5. Click Create a New Filter.
 6. Enter a Filter Name.
 7. Select and enter the Rules and Actions you want, and then click Create.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ