ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Create Cron jobs in Web & Classic Hosting

Cron is a standard Linux feature that lets you schedule tasks, called "Cron Jobs," to run unattended at a specified frequency.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. In the Tools section of the Hosting Control Panel, click the Cron Job Manager icon. This action displays the Cron Job Manager screen.
 5. Click edit next to the Email Address heading in the left navigation area.
 6. Enter the email address to which you would like to have information sent regarding the Cron Job(s).
 7. Note: Unless specified within your cron job script, an email will only be sent out if the cron job fails to run.

 8. Click Save.
 9. Click Create Cron Job.
 10. Select and enter the options you want to use, or click Custom if you want more granular settings.
 11. Click Save.

Note: You can only have 10 Cron Jobs setup at once.

You can also Edit, Disable, Enable, and Delete Cron jobs from this page.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ