ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Create custom email folders

You can organize your Workspace Webmail using folders. Folders you create display alphabetically beneath your Workspace Webmail default folders (Inbox, Bulk Mail, Drafts, Send Later, Sent Items, and Trash).

  1. Sign in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)

    Note: You won't be able to create folders from mobilemail.secureserver.net

  2. Click New Folder.
  3. Enter a Folder Name, and then select the folder's location from the As a sub-folder of menu.

To move messages in to a folder, do one of the following:

  • Click and drag the message into the folder that displays in Workspace Webmail's list of folders.
  • Select or open the message, select the folder from the Move to Folder menu, and then click Move.
  • If you are forwarding or replying to a message, select the folder from the Send & File menu that displays while you are composing your email.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ