ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Create custom MIME types

You can create custom MIME types on a Windows shared hosting account by modifying the web.config file.

The web.config file should be located in the root directory of your Web site. Using MP4 and MPV as examples, adding MIME types with IIS 7 looks like this:

<configuration>
   <system.webServer>
      <staticContent>
         <mimeMap fileExtension=".mp4" mimeType="video/mp4" />
         <mimeMap fileExtension=".m4v" mimeType="video/m4v" />
     </staticContent>
   </system.webServer>
</configuration>

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ