ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Create custom promotion codes for my reseller storefront

Custom promotion codes offer your customers discounts on their orders, which are a great way to promote your storefront. You can create custom promo codes in the Reseller Control Center.

 1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
 2. Go to Marketing and select Promotions.
  Select Promotions
 3. Click Create Promotion.
  Click Create Promotion
 4. For Promo Code, enter the name of the code in up to 10 alphanumeric characters. Your reseller code must be unique and not already used by another reseller.
  Enter Promo Code
 5. Enter a Description of the promo code for your reference. You can enter up to 250 alphanumeric characters.
  Enter Description
 6. Under Discount, select Amount or Percent using the drop-down menu, then enter the discount you want to offer. Your discount must be in USD and can't exceed 15% of the total order amount.
  Enter Discount
 7. For Minimum Order Amount, enter the minimum amount in USD your customers must spend to use this promo code. The discount amount can't exceed 15% of the total order amount.
  Enter Minimum Order Amount
 8. Enter a Start Date and End Date for the promo code that's less than one year.
  Enter Start and End Date
 9. Click Save.

  Note: You can't delete a promo code or change its name, but you can inactivate it or edit its details.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ