ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Create email campaign

Once you've used Website Builder to add contacts, you're ready to create an email "campaign" using a newsletter or flyer.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. When Website Builder launches, click the Contacts tab, and click Create Campaign.
  Click Create Campaign button

  Note: If you already have one or more GoDaddy Email Marketing accounts, you'll be asked to choose which to use. Otherwise, you're taken directly to the GoDaddy Email Marketing account Campaigns page.
  Choose the email account you want to use

 4. Your free GoDaddy Email Marketing "starter" account opens and displays all your Website Builder contacts on the Subscribers page.
  Contacts appear in Subscribers tab

  Note: It may take a few moments for the intial All Contacts count to update.

 5. To create a newsletter or flyer for your email campaign, click the Campaigns/strong> tab within GoDaddy Email Marketing and see the Next Step below.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ