ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Create Email Contacts

Website Builder includes a light-weight contact manager, which you can use to create and collect email addresses. When used in combination with the included GoDaddy Email Marketing Starter plan, you can send out sales alerts, newsletters, and other items to promote your site.

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. Click the Contacts tab.
 3. If you've not yet created any contacts, click Create Contact.
  Click Create Contact
 4. Complete the Create Contact fields, click Save, and the contact is listed in the Contacts panel.
  Click Save to create the contact

  Note: Check the box below Save if the contact has agreed to receiving emails. If you don't check it, that contact will display in your contacts list.

 5. To create more contacts, click Create Contact in the Contacts panel.
  Click Create Contact in the Contacts panel to add more contacts
 6. Complete the onscreen fields and click Save to add the contact to your Contacts list.

  Note: To add extra information fields, see Step 4 in Manage Contacts.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ