ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Create multiple blogs on my site

Websites + Marketing lets you create multiple blog sections on your website—one blog section per page. Used in combination with blog categories, you can control which posts appear in each blog section. Display posts that relate to specific topics together, or make it look like you have multiple blogs.

Required: Before you add another blog post section to your site, you need to create at least one blog post and categories for it.

This video is part of the How-To series for Adding Advanced Functionality in Website Builder and Using a Blog for Your Business.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll to Websites + Marketing and select Manage next to your website to open your site.
 3. Select Edit Website or Edit Site to open your website builder.
 4. Go to the page and location you want to add your additional blog section, and add a section. You're limited to one blog section to page, so you may need to add another page.
 5. Search for the Blog section and select Add. This is just like adding your first blog section.
 6. Choose which category or categories to display in this blog section.
 7. Edit the title of the blog section as well as the layout, accent color and background image.
 8. Select Done.
 9. Your changes are saved automatically. Use Preview to see the results and when you're ready to make the changes public, publish your site.

More info