ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

Create my email signature

Create and customize a personal signature to use in your outgoing messages. Email signatures are a good place to provide your contact information, address, website, or business logo.

 1. Sign in to your Email & Office Dashboard.
 2. If you're an account owner, select Manage next to the email address. Otherwise, continue to the next step.
 3. Under Setup, select Create email signature.
 4. Enter the information you'd like to include in your signature. Select browse to add your business logo or any other image to your signature.
  select copy to clipboard
 5. Select Generate Signature.
 6. Select Copy to Clipboard and refer to the displayed tabs to complete adding your signature to your email client.
  select copy to clipboard

  Note: If your email client is not included in the tabs, refer to your specific email client's instructions to add your signature.

Your email signature will be saved in the Email & Office Dashboard. Come back here anytime you want to change it.

Related step

 • We offer a Logo Design service where our experienced designers help you create a logo to match your preferences, business and style.

More info

 • Add my email signature to Outlook for Windows
 • Add my email signature to Outlook on the web
 • Add my email signature to Outlook for Mac