ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Create MySQL or MS SQL databases in my Web & Classic Hosting account

You can create databases on your hosting account for your websites to use. The types of databases depend on which type of hosting you have (more info):

MySQL MS SQL Access
Web & Classic Linux - -
Web Windows -
Classic Windows -

Access databases are no longer supported by GoDaddy.

If you are creating a database to install an application like WordPress, you can alternatively install it through your control panel without creating a database yourself (more info).

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the icon corresponding to the database you want to create.
  5. Click Add.
  6. Complete the fields. To allow direct access, click Additional Options.

    Note: If you need to Allow Direct Database Access, but do not see the field, contact customer support. Direct Database Access is only available on paid hosting plans. If you are not sure what Direct Database Access is, see Connect remotely to databases

  7. Verify the settings and click OK.

It takes up to 1 hour to create a database.

Once the database is created, you can click Actions, and then Details to find more information, such as its host name.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ