ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) วิธีใช้

สร้างฐานข้อมูล MySQL / MS-SQL ในโฮสติ้ง Windows

คุณสามารถสร้างฐานข้อมูล MySQL หรือ MSSQL บนบัญชีโฮสติ้งสำหรับใช้บนเว็บไซต์ของคุณได้

ใน Parallels Plesk Panel คุณสร้างฐานข้อมูลและจากนั้นสร้างผู้ใช้งานใหม่หรือแต่งตั้งผู้ใช้งานที่มีอยู่แล้ว

 1. ล็อกอินเข้าบัญชี GoDaddy ของคุณ
 2. คลิกที่ เว็บโฮสติ้ง
 3. ถัดจากบัญชีโฮสติ้งที่คุณต้องการใช้ ให้คลิก จัดการ
 4. คลิกผู้ ดูแลระบบ Plesk
 5. ไปที่แท็บ Websites & Domains
 6. คลิก Databases (ฐานข้อมูล)
 7. คลิก Add New Database (เพิ่มฐานข้อมูลใหม่)
 8. กรอกช่อง Database Name (ชื่อฐานข้อมูล) และ Type (ประเภท) จากนั้น คลิก OK (ตกลง)
 9. เลือก Create a new database user (สร้างผู้ใช้งานฐานข้อมูลให)ม่ ถ้าคุณต้องการสร้างผู้ใช้งานใหม่สำหรับฐานข้อมูลนี้ และกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับฐานข้อมูล หรือไม่ก็ยกเลิกตัวเลือก
 10. คลิก OK (ตกลง)

หากต้องการสร้างผู้ใช้เพิ่มเติม ให้ไปที่แถบ Users (ผู้ใช้) แล้วคลิก Create New Database User (สร้างผู้ใช้ฐานข้อมูลใหม่)

หมายเหตุ: ผู้ใช้ฐานข้อมูลแต่ละรายสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้เพียงประเภทเดียว อย่างไรก็ตามคุณสามารถสร้างผู้ใช้ด้วยชื่อเดียวกันสำหรับฐานข้อมูลแต่ละประเภทได้