ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Create offline payment method

In addition to online payment options (Square, Stripe, and PayPal, you can create an offline payment method for your Online Store to accept cash, checks, or a bank transfer.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In the top bar, click the Settings tab and choose Payments.
  Click Payments under Settings
 3. In the Payments window, scroll down to the Offline Payments section and click Enable.
  Click Enable
 4. Add text to the Payment title shown to customer and More instructions for the customer fields to guide customers. (Both fields display a character countdown in the upper right.)
  Enter customer labels and instructions
 5. When you're done, click Save to activate the account's settings.

  Note: To change the settings, click Account Settings. Or click Turn Off to delete them entirely.
  Click account settings

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ