ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Create product group sales for my Reseller storefront

You can create sales for product groups offered on your storefront. In your Reseller Control Center, use the Quick Pricing Options section to create sales for entire groups of products, which saves time instead of having to update each product individually.

 1. Sign in to your Reseller Control Center (use your GoDaddy username and password).
 2. Go to the Products tab and select a product group.
   Select Product
 3. Click Set pricing for any product.
 4. Next to Set sale prices and dates, click the plus sign Plus Sign Button to expand the section.
 5. Under Sale start/end dates, enter the dates you want the sale to start and end on. After the end date, prices revert to your retail price.
  Start and End Dates
 6. For Sale price, select one of the following in the drop-down menu:
  • Suggested Retail Price — our recommended pricing based on market research for comparable products and services.
  • Your Retail Price — the regular, non-sale price you set for selling the products or services.
 7. Under Percent markdown, enter the discount percentage you want to offer. For example, enter 10 to take ten percent off the retail price.
   Enter Percent Markdown
 8. Note: Your sale price must be greater than the minimum retail price, but less than your listed retail price.

 9. For Apply pricing to, select one of the following in the drop-down menu:
  • All New & Renewals — applies sale pricing to new purchases and renewals.
  • New Only — applies sale pricing to new purchases only.
  • Renewals Only — applies sale pricing to renewals only.

   Apply Pricing
 10. Note: If you want to update your sale dates without making other changes, check the box next to Only update sale dates.

 11. Click Preview Sale Dates/Pricing to display the sale pricing for each product in the group. The sale pricing and dates will appear in the New and Renewals tabs below.
  Preview Dates/Pricing
 12. In the Quick Pricing Options section, click Save. Your sale will display in red on the standard storefront.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ