ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Creating a Read-Only Database User

You can create a read-only database user to allow a third party to browse the data in a database, to use for your reporting tools, or to ensure that your scripts are not writing to the database.

Note: You cannot add a read-only database user to an already-created database. This feature is only for new databases.

To Create a Read-Only Database User

 1. Follow the instructions in Create MySQL or MS SQL databases and make sure to do the following:
  • In the Read-Only User Name field, enter a user name.
  • Create a password for the read-only user and confirm it.
  • (Optional) Specify to Allow Direct Database Access. Specifying this option allows the read-only user to use tools such as MySQL Query Browser or Microsoft SQL Server Management Studio Express to browse the database.

   Note: If you don't see the Allow Direct Database Access option, contact customer support. If you are not sure what Direct Database Access is, see Connect remotely to databases

 2. Click OK.

To browse the data on the database, a read-only user has to connect using third-party tools such as MySQL Query Browser or Microsoft SQL Server Management Studio Express.

For more information on connecting remotely with tools such as these, see Connect remotely to databases.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ