ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Creating a Zone File for Your Domain in Parallels Plesk Panel

The instructions in this article apply only to Parallels Plesk Panel 9.

Parallels Plesk Panel automatically creates a zone file for any domain you set up in Plesk.

To Create a Zone File for Your Domain in Plesk

  1. Log in to Plesk as an administrator.
  2. From the Clients section on the left, select the client you want to add a domain for.
  3. On the Clients page, select Add New Domain.
  4. Complete the domain form and click OK.
  5. Select the type of hosting you want to use for this domain and click OK.
  6. Complete the hosting setup page.
  7. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ