ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Creating cPanel Email Filters

cPanel lets you create two types of email filters:

 • Account level filters handle email before it reaches any of your mailboxes
 • User level filters handle email after a specific account receives it.
 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Click cPanel Admin.
 5. In the Email section, click the type of filtering you want to create.
 6. If you're create User-level filters, next to the account you want to use, in the Actions column, click the gear.
 7. Click Create a New Filter.
 8. Enter a Filter Name.
 9. Select and enter the Rules and Actions you want, and then click Create.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ