ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Creating custom fields in my address book

You can create a custom field in your Workspace Webmail Address Book so that you can include additional information about your contact, such as the contact's birthday. You can add up to four custom fields.

To Create a Custom Field in Your Address Book

  1. From the Address Book menu, click Contacts.
  2. Click the Add Contacts icon.
  3. Go to the Custom tab.
  4. In one of the Custom fields, click the Rename hyperlink.
  5. In the Rename Field dialog box, enter the field name.
  6. Click Update.

For more information about adding contacts, see Adding Contacts to Your Address Book.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ