ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Creating Galleries

Website Builder galleries let you organize your photos or videos into categories, creating multiple galleries, and then uploading photos and videos to them.

You can make your galleries public, private, or password-protected. For private or password-protected galleries, an icon displays below the name of the gallery to indicate it is protected.

You can create a gallery and add photos or videos later. For more information about adding photos or videos at a later time, see Adding Photos to Galleries in Website Builder.

To Create a Photo or Video Gallery

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. Go to Photos and Videos, and click Create Gallery.
 4. In the Gallery name field, enter the name of the gallery.
 5. In the Gallery description field, enter a description for your photo gallery.
 6. In the Privacy settings area, select one of the following:
  • Public — Makes the gallery available for public view.
  • Private — Makes the gallery private so only you can view it.
  • Password protected — Makes the gallery accessible only to visitors who enter the correct password.
 7. Click Create Gallery to create your gallery and add photos or videos later, or click Create and Upload Files to create a gallery and add photos or videos to it.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ