ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Creating SQL Server Database Tables and Fields

You can create tables and fields only after you set up a SQL Server database. For information, see Setting up a SQL Server Database on Your Hosting Account.

To Create a SQL Server Database Table and Fields

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. In the Databases section of the Hosting Control Panel, click the SQL Server icon.
 5. Next to the appropriate database, click Admin Tool.
 6. Enter the User Name and Password you used when setting up the database.
 7. Under the appropriate database, click Tables.
 8. In the Tables header, click the yellow star icon.
 9. Enter the table name and the number of fields, and then click Next Step.
 10. For each database field, enter its properties.
 11. Click Create.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ