ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Creating Staging Sites with Your Plesk Shared Hosting Account

Plesk has the tools you need to create a staging environment for your website. Web professionals consider this kind of workflow a "best practice" for building out a site; it solves a lot of problems Web developers encounter including simplified relative paths and fully functional site previewing.

To Create a Staging Site

  1. Add a new subdomain to your Plesk shared hosting account (more info). We recommend using something like staging.

    Note: If your domain name and hosting account are not in the same GoDaddy account, you will need to create a new A record for your subdomain that points to your hosting account's IP address (more info).

  2. Copy your existing website (we'll refer to it as "the main site") to the new subdomain, which we'll call "the staging site" (more info).
  3. Verify your site copy over correctly by visiting your staging site through your Web browser.

Working with Staging Sites

At the most basic level, you will develop your website using the staging site — you'll modify its files instead of your main site.

Once you've finished developing the site using the staging environment, you'll copy the staging site to your main site(more info). Voila! You've now got the new version of your website visible on your main site.

When you're ready to develop your main site further, proceed copying it to the staging site (overwriting its old files) and repeat this process.

It is important to note, though, that staging sites do not copy databases. You can, however, create copies of databases by going to the Database page in Plesk or export/import your database's contents through phpMyAdmin.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ