ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Creating Symbolic Links with Linux Hosting Accounts

Symbolic links, or symlinks, are files that only point to another file or directory, creating a forwarding effect. You can create symbolic links using your Linux Hosting account's FTP File Manager.

For example, a symlink in your root directory can provide easy access to a configuration file buried in subdirectories. So, if your domain is coolexample.com, using symlinks you could point:

http://coolexample.com/config.php

to the actual config.php file:

http://coolexample.com/home/crm/content/abc/config.php

To Create a Symbolic Link

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. From the Tools section, click File Manager.
  5. Select the file or folder you want to create the symbolic link for.
  6. From the More menu, click Symbolic Link.
  7. Name the file you wish to create as the symlink, using the appropriate file extension.
  8. Select the directory to create the symlink to.
  9. Click OK.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ