ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

บี๊บ บี๊บ บี๊บ… คำนวณ… คำนวณ… เริ่มขั้นตอน 42…
อืม...ดูเหมือนว่าหุ่นยนต์เหล่านี้เริ่มทำงานอีกแล้ว! หุ่นยนต์ได้เข้ามาทำงานแทน แล้วแปลหน้าเพจนี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หุ่นยนต์เพียงแค่มีความตั้งใจดีเท่านั้น พวกมันอยากจะช่วย! โปรดแจ้งให้เราทราบว่าหุ่นยนต์พวกนี้ทำงานได้ดีเพียงใดด้วยปุ่มต่างๆ ที่ด้านล่างของหน้าเพจ ไปยังเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

แก้ไขข้อผิดพลาดด้วย CSR ของคุณ

เมื่อคุณสร้างคำขอลงนามใบรับรอง (CSR) และใส่ลงในใบสมัครออนไลน์ของเราคุณอาจได้รับข้อผิดพลาด

เพื่อขจัดข้อผิดพลาดใด ๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CSR ของคุณ:

  • เริ่มต้นและลงท้ายด้วยบรรทัด ----- BEGIN CERTIFICATE REQUEST ----- และ ----- END CERTIFICATE REQUEST ----- สังเกตเครื่องหมายขีดกลางทั้งห้าก่อนและหลัง
  • ไม่มีการเว้นวรรคเพิ่มเติมที่ส่วนท้าย
  • ไม่มีการแบ่งบรรทัดภายใน CSR
  • ใช้ความยาวคีย์ 2048 บิต

ตัวอย่าง CSR

----- เริ่มต้นคำขอเอกสารรับรอง -----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0 IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG 9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw Oi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNl cnQuY29tMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDOOnHK5avIWZJV16vY dA757tn2VUdZZUcOBVXc65g2PFxTXdMwzzjsvUGJ7SVCCSRrCl6zfN1SLUzm1NZ9 WlmpZdRJEy0kTRxQb7XBhVQ7 / nHk01xC + YDgkRoKWzk2Z / M / VXwbP7RfZHM047QS v4dk + NoS / zcnwbNDu + 97bi5p9wIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4GBADt / UG9v UJSZSWI4OB9L + + KXIPqeCgfYrx jFzug6EILLGACOTb2oWH + + heQC1u mNr0HZDzTu IYEZoDJJKPTEjlbVUjP9UNV + mWwD5MlM / Mtsq2azSiGM5bUMMj4QssxsodyamEwC W / POuZ6lcg5Ktz885hZo + L7td Ey8W9ViH0Pd
----- สิ้นสุดคำขอใบรับรอง -----

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด CSR ให้สร้าง CSR ใหม่แล้วส่งอีกครั้ง

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง CSR ได้ที่สร้าง CSR (คำขอลงนามใบรับรอง) .


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ