ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

การสร้างรหัสข้อความ (CSR) - Apache 2.x

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างรหัสข้อความ (CSR) สำหรับ Apache เว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เมื่อคุณสร้าง CSR เรียบร้อยแล้ว ตัด/คัดลอก และวางลงในช่องกรอกข้อความ CSR บนหน้าคำขอใบรับรอง SSL

การสร้างชุดรหัสข้อความสำหรับ Apache 2.x

 1. ล็อกอินเข้าไปที่เทอมินอลของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ (SSH)
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout โดเมนของคุณ.key -out โดเมนของคุณ.csr

  เปลี่ยน โดเมนของคุณ ด้วยชื่อโดเมนที่มีการป้องกันความปลอดภัย ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าชื่อโดเมนของคุณคือ coolexample.com, คุณควรจะพิมพ์ coolexample.key และ coolexample.csr.

 3. กรอกข้อมูลคำขอ:
  • ชื่อสามัญ: ชื่อโดเมนที่มีคุณสมบัติครบ หรือ URL, ที่คุณให้ความปลอดภัย
   ถ้าคุณขอใบรับรอง Wildcard ใส่เครื่องหมายดอกจัน (*) ที่ด้านซ้ายของชื่อสามัญที่คุณต้องการอักขระแทน ยกตัวอย่าง เช่น *.coolexample.com.
  • องค์กร หน่วยงาน บริษัท: ชื่อจดทะเบียนตามกฏหมายสำหรับธุรกิจของคุณ ถ้าคุณลงทะเบียนส่วนบุคคล กรอกชื่อผู้ขอใบรับรอง
  • หน่วยงาน องค์กร บริษัท: ถ้ามี กรอก DBA (ดำเนินธุรกิจใน) ชื่อ
  • เมืองหรือถิ่นที่อยู่: ชื่อเมืองที่ตั้งหน่วยงาน องค์กร บริษัทของคุณจดทะเบียน อย่าใช้ตัวย่อ
  • จังหวัด: ชื่อจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน องค์กร บริษัทของคุณ อย่าใช้ตัวย่อ
  • ประเทศ: จดหมายสองฉบับจาก องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) รหัสประเทศ ซึ่งเป็นที่ตั้งอย่างถูกต้องตามกฏหมายของหน่วยงาน องค์กร บริษัทของคุณ

   ถ้าคุณไม่ต้องการกรอกรหัสผ่านสำหรับ SSL นี้ คุณสามารถปล่อยช่อง Passphrase ว่างไว้ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดทำความเข้าใจด้วยว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติม

 4. เปิด CSR ในมนูแก้ไขข้อความและคัดลอกข้อความทั้งหมด
 5. วาง CSR ที่ครบถ้วนลงในแบบฟอร์มการลงทะเบียน SSL ของคุณในบัญชีของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ