ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

สร้าง CSR (Certificate Signing Request) สำหรับโฮสติ้ง cPanel ของฉัน

คุณสามารถสร้าง Certificate Signing Request (CSR) ในบัญชี cPanel ได้หลังจากที่โดเมนของคุณชี้ไปที่ผลิตภัณฑ์โฮสติ้ง

 1. ไปที่ GoDaddy ของคุณ หน้าผลิตภัณฑ์
 2. ภายใต้เว็บโฮสติ้ง คลิกจัดการ ถัดจากบัญชีโฮสติ้งบน Linux ที่คุณต้องการใช้
  คลิกจัดการ
 3. ในแดชบอร์ดของบัญชี ให้คลิก ผู้ดูแลระบบ cPanel
 4. ในหน้าหลักของ cPanel Home ส่วน การรักษาความปลอดภัย ให้คลิก SSL/TLS
 5. ที่ใต้ Certificate Signing Request (CSR) ให้คลิก สร้าง ดู หรือลบ SSL Certificate Signing Request
 6. กรอกช่องในสร้างส่วน Certificate Signing Request (CSR) ใหม่ใหม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 7. ช่อง รายละเอียด
  คีย์ คำอธิบายโดยละเอียด
  โดเมน ชื่อโดเมนแบบเต็มหรือ URL ที่คุณต้องการรักษาความปลอดภัย
  หมายเหตุ: หากคุณจะขอ Wildcard Certificate ให้เพิ่มเครื่องหมายดอกจัน (*) ทางด้านซ้ายของชื่อสามัญที่คุณต้องการใช้ Wildcard เช่น *.coolexample.com
  เมือง ชื่อเมืองที่ใช้จดทะเบียน/เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน อย่าย่อ
  รัฐ ชื่อรัฐที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน อย่าย่อ
  ประเทศ รหัสประเทศสองตัวอักษรตามรูปแบบขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ที่หน่วยงานของคุณจดทะเบียนไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  บริษัท ชื่อธุรกิจของคุณที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณจะลงทะเบียนแบบรายบุคคล ให้ป้อนชื่อผู้ขอ Certificate
 8. ที่ด้านล่างของแบบฟอร์ม ให้คลิกปุ่มสร้าง

ในหน้าใหม่ CSR ของคุณจะปรากฎในส่วน Encoded Certificate Signing Request คุณจะต้องคัดลอก CSR เพื่อร้องขอ SSL Certificate

ขั้นตอนต่อไป

หลังจากที่สร้าง CSR แล้ว คุณจะต้องร้องขอ Certificate ของคุณ วิธีในการร้องขอ Certificate นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของ Certificate ที่คุณมี:

ประเภท ขั้นตอนต่อไป
Certificate การตรวจสอบแบบมาตรฐาน แบบดีลักซ์ หรือแบบขยาย ขอ SSL Certificate ของฉัน
Driver Signing Certificate หรือ Code Signing Certificate ขอรหัสหรือใบรับรองการลงชื่อไดร์เวอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โลโก้และสัญลักษณ์ของบุคคลภายนอกเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของรายนั้นๆ สงวนลิขสิทธิ์