ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Custom brand the Worker plugin for my websites in GoDaddy Pro

You can rebrand the Worker plugin for all your websites in GoDaddy Pro. You can rename it, change the plugin description, author name, and author URL. That way, you can present GoDaddy Pro features and value to your clients as your own.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Home in the left sidebar.
  3. Click your image in the upper-right corner and click White Label.
    Open settings
  4. Fill in the Rename Worker plugin section.
  5. Click Save Changes.

Note: Changes to White Label settings affect all websites using this feature.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ