ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Custom Nameserver Restriction for .com, .net, and .edu Domain Names

Domain name extensions .com, .net, and .edu have a special restriction when using custom nameservers (see Change nameservers for my domains for information on registering custom nameservers.) This is a restriction by their registry, VeriSign®.

The restriction prevents circular nameserver references from resolving properly to the hosted website.

What is a circular nameserver reference? — If you create custom nameservers for two domain names, a .com and a .biz, for example, and the domain names use each other's nameservers, the reference is circular.

Example of a circular nameserver reference:
example.com uses: ns1.example.biz and ns2.example.biz
example.biz uses: ns1.example.com and ns2.example.com

Here's the fix: Change the nameservers for one of the domain names.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ