ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Customer number

We assign all our customers a customer number as another way to confirm your identity when you call our Support team. You don't need your customer number to log in, and it's different from your Support PIN.

  • To find your customer number, log in to your account and click the person icon in the upper right-hand corner of the page. Your customer number appears below your name.
    Account menu open showing your customer number

    If you were really looking for your PIN, below your customer number, click View.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ