ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Customer number

We assign a customer number as another way to confirm your identity when you call a GoDaddy Guide. You don't need your customer number to log in, and it's different from your Support PIN.

  • To find your customer number, log in to your account and click your name in the upper-right corner. Your customer number appears below your name.
    Account menu open showing your customer number

If you were really looking for your PIN, click View under your customer number.

Now you're ready to Contact a GoDaddy Guide.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ