ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Customize domain grid columns

You can customize the columns that display in the Advanced List View of your Domain Manager by adding or removing column headings and changing the column display order. For example, you can specify to display columns for Auto-Renew and Status. Some columns can't be moved or deleted.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. You must be in the Advanced List View of your account in order to customize columns. In the upper right corner, choose Advanced List View:
  7. Advanced list view icon
  8. Click the Edit columns link in the upper-right corner of the domains grid.
  9. Select the column you want displayed, and then click OK.
  10. To rearrange a column, click the column header and drag to a new position.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ