ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

Customize my Advanced Email Security add-on

Once you sign in to the Advanced Email Security add-on, customize your settings to meet your preferences.

Use Security Settings to modify how you'd like to filter email and prevent malicious content.

Security Settings What you can do...
Filter Policies Create rules on how your email is encrypted.
Sender Lists Edit safe and blocked senders.
Spam Settings Edit spam settings.
URL Defense Scan email links for viruses and phishing attempts.
Attachment Defense List individual email addresses whose attachments don't need to be scanned for malicious content.

Use Administration to manage your account settings and users.

Administration What you can do...
Digests Manage quarantine digest emails, what they include, and when and how frequently they're sent.
Alerts Get notifications if mail is unable to be delivered.
Branding Customize your branding and logo.
SMTP Discovery Monitor email sent using your domain name.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ