ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Customize my CashParking domains


Step 2 of the CashParking® getting started series.

We automatically optimize your domain name's CashParking® template and keywords when you add it to your CashParking® account. You can further customize your parked pages to influence the advertisements visitors see on your CashParking® domain(s) or to set up a for sale link.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down and select the section for Domain Products to expand it.
 3. Select Manage next to the CashParking® account you'll be working in.
 4. Select CashParking from the top menu options.
 5. Check the box next to the domains you want to customize, or select the check mark icon to select all domains.
 6. Select Domain Settings > Templates.
 7. Customize your domain settings by selecting the appropriate tab in the new window:
  • Templates: Preview the template displayed on your domain(s). At this time, we don't allow changes to the template.
  • Keywords: Enter up to four keywords or phrases, separated by a comma. These will be used to target specific advertisements, such as using "computer" to target computer-based advertisements.
  • Adult: Indicate whether adult ads should be allowed to display.
  • Custom Display: Change how your domain name displays in the CashParking® list and on your parked page. For example, you can change coolexample.com to CoolExample.com.
  • Domain For Sale: Notify visitors that your domain is for sale with a custom message and link to more information for purchase. The link entered must begin with http://, https://, or mailto:.
 8. Select OK once your changes are complete.

A banner appears above your domain list letting you know the domains were updated.

More info

 • Organize your CashParking® domains in folders.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ