เว็บไซต์ + การตลาด วิธีใช้

ปรับแต่งส่วน “ติดต่อเรา”

ส่วน “ติดต่อเรา” เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกค้าของคุณ ใช้ส่วนนี้เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่และตำแหน่งที่ตั้ง เวลาทำการ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และ WhatsApp เมื่อมีคนติดต่อคุณ บุคคลดังกล่าวจะสามารถเลือกให้เพิ่มตนเองลงในรายชื่อผู้สมัครการตลาดทางอีเมลของคุณได้

ลูกค้าสามารถส่งแบบฟอร์ม รวมทั้งไฟล์แนบได้ เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์ม เราจะสแกนหาไวรัสและมัลแวร์ จากนั้นระบบจะส่งแบบฟอร์มไปยังอีเมลที่คุณกำหนด

 1. ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ ของ GoDaddy
 2. เลื่อนไปที่ Websites + Marketing แล้วเลือกจัดการถัดจากเว็บไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 3. เลือกแก้ไขเว็บไซต์หรือแก้ไขไซต์ เพื่อเปิดโปรแกรมแก้ไขเว็บไซต์ของคุณ
 4. เลือกส่วน “ติดต่อเรา”
  • หากคุณไม่มีส่วน “ติดต่อเรา” หรือต้องการเพิ่มส่วนอื่น ให้ไปในหน้าที่ต้องการเพิ่มส่วน

  หมายเหตุ: ปุ่มแชท WhatsApp, แบบฟอร์มการติดต่อ และเวลาทำการเป็นส่วนย่อยของบานหน้าต่างโปรแกรมแก้ไขเว็บไซต์ “ติดต่อเรา” เลือกลิงก์ติดต่อเราเพื่อกลับไปยังส่วนหลักหรือเลือกเสร็จสิ้น หากคุณทำการเปลี่ยนแปลง

 5. เลือกเค้าโครงและการออกแบบที่คุณต้องการใช้ในส่วน “ติดต่อเรา” ของคุณ
 6. เลือกปุ่มแชท WhatsApp หากคุณต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณผ่านแอปดังกล่าว
  • สลับเปิดแสดงปุ่มแชท WhatsApp
  • ป้อนหมายเลข WhatsApp ของคุณ
 7. เลือกแบบฟอร์มการติดต่อ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถติดต่อกับคุณได้
  • ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้ส่งข้อความลงในฟิลด์ส่งข้อความถึง
  • สลับเปิดแสดงความยินยอมเข้าร่วมรับอีเมล เพื่อรับสิทธ์ิอนุญาตในการส่งอีเมลทางการตลาด
  • ในส่วนแก้ไขฟิลด์ในแบบฟอร์ม ให้จัดเรียงลำดับของฟิลด์ในแบบฟอร์มโดยการลากฟิลด์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
  • หากจะเพิ่มฟิลด์ ให้เลือก เพิ่ม ใส่ข้อมูล ชื่อฟิลด์ และ ประเภทข้อมูลที่ป้อน จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น
  • เลือกฟิลด์เพื่อแก้ไขชื่อ ทำให้เป็นฟิลด์ที่ต้องระบุ หรือลบออก (ไม่สามารถลบฟิลด์อีเมลและปุ่มส่งได้)
  • อนุญาตให้ส่งไฟล์โดยสลับเปิดไฟล์แนบ โดยแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB และขนาดรวมของไฟล์แนบทั้งหมดต้องไม่เกิน 15MB

  หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถส่งไฟล์ประเภทต่อไปนี้ได้

  สื่อ: .jpg, .jpeg, .jpe, .png, .gif, .mp4, .m4a, .vid, .qt, .mov, .mpeg, .mpga, .mp2, .mp2a, .mp3, .m2a, .m3a, .msvideo, .ogg, .3gpp, .webm, .webp, .flac, .wav, .tiff, .mkv, .mk3d and .mks.
  เอกสาร: .doc, .docx, .dot, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odp, .odt, .potx, .ppsx, .pdf, .txt, .text, .conf, .def, .list, .log, .in และ .ini
  อื่นๆ: .zip, .otf, .woff และ .woff2

 8. เลือกเวลาทำการเพื่อเพิ่มหรืออัพเดตเวลาทำการของคุณ
  • สลับเปิดแสดงเวลาเปิดและปิดทำการ
  • เลือกวันแต่ละวันในสัปดาห์เพื่อตั้งเวลาทำการสำหรับวันดังกล่าว รวมถึงวันที่คุณปิดทำการ
 9. แก้ไขชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คำอธิบาย และข้อมูลติดต่อของคุณได้ตามต้องการ ฟิลด์ที่เว้นว่างไว้จะไม่แสดงจนกว่าจะมีการเพิ่มข้อความอีกครั้ง
 10. ก่อนจะเพิ่มหรืออัพเดตแผนที่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนที่อยู่ไว้แล้ว แล้วจึงค่อยสลับเปิดแสดงแผนที่ หาก PIN บนแผนที่ไม่ถูกต้องแม่นยำ ให้เลือกลิงก์ปรับตำแหน่ง เพื่อย้าย PIN
 11. ใช้ดูตัวอย่างเพื่อดูผลลัพธ์บนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงสู่สาธารณะ ให้เผยแพร่เว็บไซต์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม