ช่วยเหลือ

ตัวแทนจำหน่ายแบบประหยัดและโปร ช่วยเหลือ

Customize my storefront

Now that you have setup your reseller storefront, you can customize your branding to create a unique experience for your customers. Continue to build trust in your community with a seamless customer experience by assigning custom colors, fonts and logos across your storefront.

 1. Log in to your Reseller Control Center. (Need help opening your product?)
 2. Click Storefront and then select Branding.
  customize storefront branding
 3. Select a Color Palette from the drop-down menu.
 4. Select a Font Palette from the drop-down menu. Visitors to your storefront will be shown a fallback font in certain markets to ensure character availability.
 5. Upload a Desktop Logo and/or a Mobile Logo to display on your storefront. You can also add a Hero image to your homepage.

  Note: A Hero image will extend the size of the window, but will not display on mobile sites and tablet sites due to the window size limitations.

 6. Image requirements
  File format SVG, PNG, JPEG, or GIF

  Note: Desktop logos with the SVG file type are not displayed in email communications due to compatibility issues.

  Size options
  • Desktop and Mobile Logo - Choose from small, medium and large sizes
  • Hero image - max size is 1000 KB
  Aspect ratio
  • Desktop - 3:1
  • Mobile - 1:1
 7. Click Save to complete the process.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ