ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Customize Slideshow Font

Use these steps to customize your store's theme, change the fonts and headings.

  1. Return to the Store Design menu's Theme tab, if you're not already there, and click Customize for your current theme.
    Click Customize for your Current Theme to change the slideshow font.
  2. Expand the Fonts section in the Style Designer, and click the Headings menu, which controls the display of your slideshow's text.
    Use the Headings menu to select a slideshow font.
  3. Click a font among the Headings choices and you can see it applied to the preview of your slideshow.
    The preview area shows your font choice as you change it
  4. Once you're satisfied with your choice, click Save & Apply at the bottom of the page.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ