ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Customize theme colors

Once you set your theme for the Online Store, you also can customize the colors it uses.

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Store Design.
 3. Click the Theme tab and below your Current theme click Customize.
  Click Customize button
 4. Use the Colors section of the left-hand Style Designer to pick a color-pack combination for your site's colors. If you want more choices, click the + to choose Custom colors. (If you've already set your Custom colors, click the pencil icon to change them.)
  Click the plus to choose Custom colors
 5. In the Custom colors panel, click any of the items listed to change the colors. (The choices vary based on your theme.)
  Click a choice in the Custom colors panel
 6. Within each choice, if you want more color choices, click Advanced to pick a color using the spectrum bar or the RGB or HSV value fields. After picking a color, click Select.
  Click Advanced for more colors.
 7. As you choose colors, the preview automatically updates the entire site so you can see how your colors look together on all of your pages. Once you're satisfied, click Save & Apply.
  Click Save and Apply

  Note: External links are disabled in Preview. Preview also will not display individual page settings if they are left blank. For example, Announcements and Message fields must be filled in for them to appear in Preview — even if you customize the Main message background color.
  Main message background custom color in Preview

 8. The Style Designer closes and the Theme tab reappears where your current theme displays a color bar with your custom colors.
  New custom color bar displays below current theme
 9. When you're satisfied with your choice, click Save & Apply at the bottom of the Style Designer panel.

For more on Online Store themes, see Customize Theme Fonts.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ