ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Daily live product demo

Join us for a GoDaddy Email Marketing workout!

Have you just started using our product and want some help with getting up to speed? Or have you been using it for a while, and could use a refresher course? Or maybe you just want some ideas for new things to try!

We offer live demos (Monday through Friday) of all things GoDaddy Email Marketing, that you can join any time -- and as many times as you like! Hosted live by a real expert, this demo will walk you through every area of your account, and show some great examples to get your creative juices flowing!

This is a live, interactive demo -- no pre-recorded tutorials. You can ask questions as the demo goes along, ask the host to repeat something, or to show another example.

You can't beat this hands-on training, no matter what stage you're at -- newbie, or total pro. Every day at 2pm ET, 11am PT, you have the chance for a personal GoDaddy Email Marketing tour.

Sign up today!


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ