ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Delegate access: Levels of permission

When you invite other people to access your account, you can set one of these access levels to control what these delegates can do in your account.

Access level Delegate can:
Products, Domains, & Purchase Make purchases on your behalf using your stored payment method.

Access your products (including product control panels) and cancel new products.

For domains, you can permit management actions, transfer actions, or both. For more info, see Assign delegate folder permissions.
Products & Domains Access your products (including product control panels) and cancel new products.

For domains, you can permit management actions, transfer actions, or both. For more info, see Assign delegate folder permissions.
Domains Only Domain management actions, transfer actions, or both. For more info, see Assign delegate folder permissions.
Accounts Connection Only Access your account at a future time. No current product access or purchases. Select this access level to keep a delegate connected to your account for future work.


No matter the access level you grant, your delegate can't:

  • Manage or add payment methods to your account
  • Invite others to access your account
  • View or change your account credentials (like your password or Support PIN)
  • View your order history

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ