ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

Delegate access: Levels of permission

When you invite other people to access your account, you can set one of three access levels to control what these delegates can do in your account.

Access level Delegate can:
Products, Domains, & Purchase Make purchases on your behalf using your stored payment method.

Access your products (including product control panels) and cancel new products, except for domains. For domains, the delegate can:
  • Purchase domains
  • Manage DNS/nameservers and forwarding
  • Buy in the the domain aftermarket
Products & Domains Access your products (including product control panels) and cancel new products, except for domains. For domains, the delegate can:
  • Manage DNS/nameservers and forwarding.
Accounts Connection Only Access your account at a future time. No current product access or purchases. Select this access level to keep a delegate connected to your account for future work.


No matter the access level you grant, your delegate can't:

  • Manage or add payment methods to your account
  • Invite others to access your account
  • View or change your account credentials (like your password or Support PIN)
  • View your order history
  • Do these tasks with your domains: transfer or unlock domains, change contact info, manage auto-renew, sell domains in the aftermarket, respond to a Domain Broker Service, or manage backorders

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ