ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Delete a contact list

You can remove a contact list without deleting the contacts that make up that list. The contacts will remain in your All subscribers list and in any other lists they’re members of. However, it is possible to delete your contacts permanently.

  1. On the Campaigns page, click Subscribers.
  2. In the left sidebar, select the contact list you want to delete.
    Select the contact list to delete
  3. Click the trash can button.
    Click the trash can button
  4. Click OK.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ